Reklamation mottagen

Er reklamationsansökan är mottagen och kommer hanteras av oss så snart som möjligt. En bekräftelse är skickad till er mail med ett reklamationsnummer som kommer användas vid hela reklamationsprocessen.